Projekt „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-CoV-2.”

utworzone przez | wrz 17, 2021

W ramach projektu realizowanego od września do końca marca 2022 roku oferujemy:

  1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, w tym ze sprzężonymi – z całej Polski.
  2. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami związanymi ze wzrokiem oraz sprzężonymi ( rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziadkowie i inni opiekunowie)  – również z całej Polski.

Poradnictwo psychologiczne umożliwi każdemu z beneficjentów odbycie 10h konsultacji indywidualnych z psychologiem.

Wychodząc na przeciw potrzebom beneficjentów projektu oferujemy pomoc za pomocą środków porozumiewania się na odległość/ online.